MP3 - Passion und Ostern

Passion

Overveen - R.K. Kerk

Bede bij het Kruis Feike Asma 1986 4'02
Halleluja, lofgezongen Feike Asma 1989 5'12
Herzlich tut mich verlanden Sigfrid Karg-Elert 1989 3'54
Het Kruis Feike Asma 1986 3'24
Ick wil mij gaen vertroosten Jacob Bijster 1989 10'04
Jezus leven van mijn leven Feike Asma 1998 4'27
Lam Gods dat zo onschuldig Jan J. van den Berg 1989 2'17
O Gij die onze schuld woudt boeten Feike Asma 1985 3'30
O God'lijk lam onschuldig Jan Zwart 1997 2'20
O Mensch, bewein' dem Sünde gross ( BWV 622 ) Johann Sebastian Bach 1989 5'20
O Welt, ich muss dich lassen Johan Albert van van Eyken 1992 2'34
O Welt, ich muss dich lassen Sigfrid Karg-Elert 1989 2'02
Ps. 22 "Mijn God, mijn God, waarom verlaat Gij mij" Jan Zwart 1992 4'18
Ps. 51 "Genâ, o God, genâ, hoor mijn gebed" Jan Zwart 1989 4'32
U, heilig Godslam, loven wij Feike Asma 1997 3'13

Ostern

Overveen - R.K. Kerk

Christus heeft overwonnen Feike Asma 1987 4'42
Daar juicht een toon daar klinkt een stem Jan Zwart 1998 7'27
De zon schijnt in mijn ziel vandaag Piet van Egmond 1992 3'27
God enkel licht Feike  Asma 1998 3'29
Jesus unser Trost und Leben Jan  J. van den Berg 1986 1'51
Jezus leeft en wij met  Hem Feike Asma 1991 6'01
Jezus leeft en wij met Hem (koraal) Feike Asma 1989 2'16
Komt knielen wij  voor Jezus samen Jan  Zwart 1987 2'53
O zegt het allen dat Hij leeft Feike Asma 1991 3'02
Plechtig zwijgen, zoete vrede Feike Asma 1997 2'56
Ps. 118 "Laat ieder 's Heren goedheid loven" Jan Zwart 1986 5'09
Staakt Uw rouwen Magdalena Jan J. van den Berg 1989 2'25
U bid ik aan, o macht der liefde Jan Zwart 1998 2'28
Wees gegroet Gij eersteling der dagen Feike Asma 1997 3'44


knop