Organ CD's
Orgelwerken Johann Sebastian Bach ( 1685 - 1750 )
Cor van Esch bespeelt het Johannus Rembrandt Orgel

bach standbeeld       

      1.   Toccata, Adagio und Fuge in C-dur - BWV 564                
            a. Toccata
            b. Adagio
            c. Fuge

            Choralvorspiele:
       2.   " Schmücke dich o liebe Seele " - BWV 759                  
       3.   " Aus der Tiefe ruf ich ,Herr, zu dir" - BWV 745             

       4.   Toccata und Fuge in d-moll - BWV 565                        
             a. Toccata
             b. Fuge

        5.   Andante uit Sonate No. 4 in h-moll - BWV 528               

        6.   Concerto No. 5 in d-moll - BWV 596                           
              a. ohne Satzbezeichnung
              b. Fuge
              c. Largo
              d. Finale

              Choralvorspiele:
        7.   " Schäfe können sicher weiden " ( Aria uit Cantate 208 )                
        8.   " Liebster Jesu, wir sind hier "- BWV 731                                
        9.   " Erbarm' dich mein, o Herre Gott " - BWV 721                    

        10. Passacaglia und Fuge in c-moll - BWV 582                                            Totaal tijd: 83'29
   
        Opnamedata: april/mei 2014               
        Johannus Rembrandt Orgel te Leiderdorp
        www.orgelwerken.nl
voorzijde
front

Back
back
label
label
inlay
inlayKoraalbewerkingen Feike Asma ( 1912 - 1984 )
Cor van Esch bespeelt het Johannus Rembrandt Orgel

front


CD 1


1.   Wie maar den goeden God laat zorgen 

2.   Als God mijn God maar voor mij is  

3.   'k Wil U o God mijn dank betalen  

4.   De lofzang van Maria 

5.   In de hemel is het schoon 

 6.   Heugelijke tijding 

 7.   Mijn herder is de Here God 

 8.   Op bergen en in dalen  

 9.   Psalm 25 - Heer, ai, maak mij uwe wegen 

 10. Psalm 42 - O mijn ziel wat buigt ge u neder &                                          Maar de Heer zal uitkomst geven 

 11. Psalm 121 - 'k Sla d'ogen naar 't gebergte heen   

 12. Psalm 72 - Laat ons de grote Naam bezingen 

 13. Psalm 97 - God heerst als opperheer  

 14. Vaste rots van mijn behoud  

 15. Psalm 75 - U alleen, U loven wij  

 
Totaal tijd: 66'07


CD 2

1.   Verlosser, Vriend, Gij hoop en lust 

2.   Psalm 1 - De Heer toch slaat der mensen wegen gâ 

3.   De Heer kent al de zijnen  

4.   De Heer is mijn herder

5.   Psalm 43 - Zend Heer, uw licht en waarheid neder & 
                         Dan ga ik op tot Gods altaren 

6.   Er gaat door alle landen 

7.   Heer, ik hoor van rijke zegen

8.   Psalm 116 - God heb ik lief, want die getrouwe Heer

9.   Psalm 140 - O Heer, verlos mij uit de banden 

10. Psalm 73 - Ja waarlijk, God is Israel goed

11. Psalm 90 - Gij zijt, o Heer, van d'allervroegste jaren

12. Psalm 138 - 'k Zal met mijn ganse hart uw eer                                                vermelden, Heer

13. Psalm 79 - Gedenk niet meer aan 't kwaad dat wij                                        bedreven

14. Psalm 108 - Mijn hart, o Hemelmajesteit 

15. Psalm 16 - Bewaar mij toch, o alvermogend God 

16. Komt als kind'ren van het licht 

         
Totaal tijd: 67'10

Opnamedata: januari/februari 2014
Johannus Rembrandt 350 orgel te Leiderdorp
www.orgelwerken.nlfront
front

back
back
label1
label 1
label2
label 2
Pinksterwerken voor Orgel
Cor van Esch op het Johannus Rembrandt Orgel te Leiderdorp

front


1.  Feestvoorspel:
    "God vaart met gejuich omhoog" (Ps.47)              
    Jan Zwart (  1877 - 1937 )
       
2.  Trio:
    "Kommt, Seelen, dieser Tag"                               
    Dick Sanderman ( Geb. 1956 )

3.  Scherzando:
     "Komt laat ons deze dag"                                    
4.  Concerto:
     "Roept uit aan alle stranden"                               
5.  Aria:
     "Heer ik hoor van rijke zegen"                             

     Jan Kroeske ( Geb. 1942 )

6.  Choralvorspiele:
     "Komm, Gott Schöpfer, heiliger Geist"                 
     Johann Gottfried Walther( 1684 - 1748 )

7.   "Komm, Gott Schöpfer, heiliger Geist"                
     Johann Pachelbel (1653 - 1706 )

8.   "Komm, Gott Schöpfer, heiliger Geist"                
     Johann Philipp Kirnberger ( 1721 - 1783 )

9.   Veni Creator                                                        
     Johann Pachelbel

10. "Komm, heiliger Geist, Herre Gott"                      
      (BuxWv 199) Dietrich Buxtehude  ( 1637 - 1707 )

11. Meditatie:
     "Heilige Geest van God"                                       

      Arjan Breukhoven ( Geb. 1962 )

12.  Koraalbewerkingen:
       "Daal Schepper, Heilge Geest daal af"               
       "Komt allen deze dag"                                        
       Jan J. van den Berg ( Geb. 1929 )
 

 
14.  Hymne:
      Veni Creator                                                      

      Nicolas de Grigny ( 1671 - 1703 )

15.  Hymnus:
      Creator alme siderum                                       

      Nicolaus Jacques Lemmens ( 1823 - 1881 )

16.  Choraltrio:
      "O Durchbrecher aller Bande" (Op. 65)              
      Sigfrid Karg-Elert ( 1877 - 1933 )

17. Choralbearbeitung:                   
      "God des Himmels und der Erden"                    
      (Op. 67 Nr. 12) Max Reger ( 1873 - 1916 )

18.  Choralvorspiel:
      "Komm, o komm, du Geist des Lebens"            
      Friedrich Wilhelm Franke ( 1861 - 1932 )

      Variaties:
19.  "De wereld is gewonnen"                                 
20.  "Kom, Heilige Geest Gij vogel Gods"                
      Jan Kroeske

21.  Koraalbewerking:
      "Ruisch o godsstroom der genade"                   
       Peter Eilander ( Geb. 1957 )

22.  Koraalbewerking:
       "Heer ik hoor van rijke zegen"                       
       Rutger van Mazyk ( Geb. 1934 )   

23.  Koraalfinale:   
      "Waak op, gij geest der oude helden"
      ( Jan Zwart )


Opnamedata: april/mei 2013
Johannus Rembrandt 350 orgel te Leiderdorp

Totaal tijd: 62'29voorzijde
front

Back
back
label
label
inlay
inlay


Kerstliedbewerkingen voor Orgel
Cor van Esch op het Johannus Rembrandt Orgel te Leiderdorp

Kerst 2012 cd

1.    Koraalomspeling: "Once in royal city"
2.    Toccatine: "Engelkens door het luchtruim zwevend
3.    Fantasie: "Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen
       Klaas Jan Mulder  ( 1930 - 2008 )

4.    Orgelkoraal: "Lofzang van Maria"
       Jan Bonefaas  ( 1926 - 2004 )


5.    Choralvorspiel: "Wie soll ich dich emfangen"
      Joachim Frisius  ( Geb. 1933 )

6.    Choralvorspiel: "Nun komm der Heiden Heiland
       (BWV 659)
      Johann Sebastian Bach ( 1685-1750 )

7.    Koraalvoorspel:  "Nu daagt het in het oosten
       Frans van Tilburg ( 1933 - 2005 )

8.    Berceuse ( Wiegelied )
      Hugo Wolf ( 1860 - 1903 )

9.    Arioso: "Ik kniel aan uwe kribbe neer"
10.  Pastorale: 't Was nacht in Beth'lems dreven"
11.  Scherzo: "De herdertjes lagen bij nachte"
12.  Kleine fanfasie: "Midden in de winternacht"
13.  Musette: "'t Is geboren het godd'lijk Kind
14.  Berceuse: "Stille nacht"
15.  Prière: "O Kindeke klein"
16.  Finale: "Eer zij God in onze dagen"
      Jan Kroeske ( Geb. 1942 )

17.  Pastorale ( E majeur ) 
      Simon Landsman ( 1888 - 1960 )

18.  Choralvorspiel:  "Aus meines Herzens Grunde"
       Friedrich Wilhelm Franke ( 1861 - 1932 )

19.  Choralvorspiel:  "Es ist das Heil uns kommen her"
       Heinrich Pfaff ( 1880 -  ? )

20.  Weihnachten - Opus 145
       
Max Reger (  1873 - 1916 )

21.  Koraalbewerking: "Ik kniel aan uwe kribbe neer"
22.  Koraalbewerking:  "Nu daagt het in het oosten"
      Feike Asma ( 1912 - 1984 )

23.  Koraalbewerking: "O Kindeke klein"
24.  Kerstfinale
      Klaas Jan Mulder

Opnamedata: november 2012
Johannus Rembrandt 350 orgel te Leiderdorp

Totaal tijd: 72'21santiago cd
front

santiago cd
back
santiago cd
label
santiago cd
inlay


Kerstklanken uit Overveen

Cor van Esch op het orgel van de R.K. Kerk te Overveen

overveen cd

    Suite "Kerstfeest" No. 1

1. "Ere zij God"
2. "Stille Nacht
3. "Er ruist langs de wolken
4. "0, hoe heerlijk, hoe begeerlijk
5. "Nog juicht ons toe, die zaal'ge nacht
6. "Halleluja, looft de Heer"
    Jan Zwart (1877-1937)

7. Choralvorspiel: "Nun komm der Heiden Heiland"
    (BWV 659)
    Johann Sebastian Bach (1685-1750)

8.  Noël 
     Louis Claude Daquin (1694-1772)

9.  Offertoire pour la Messe de Minuit 
     César Franck (1822-1890)

     Concerto grosso Op. 6 No. 8
     'per la notte di natale' ( voor de Kerstnacht )
10. Vivace - Grave (e sostenuto)
11. Allegro
12. Adagio - .Allegro- Adagio
13. Vivace
14. Allegro
15. Pastorale
     Arcangelo Correlli (1653-1713)
     (bew. Jan Vermulst)

16. Berceuse ( Wiegelied ) 
     Louis Vierne (1870-1937)

      Suite "Kerstfeest" No. 2

17. "Komt allen te samen
18. 't Was nacht in Bethlem's dreven
19. "De herdertjes lagen bij nachte
20. "Van uit de Hemel daalde ik neer"
21. "Vol van Pracht
22. "Daar is uit 's werelds duistre wolken
      Jan Zwart

Opnamedata: 17 juli en 7 oktober 1999
R.K Kerk O.L.V. Onb. Ontv. te Overveen
Registrant: Carina Schoorl

Totaal tijd: 75'38

overveen cd
front
overveen cd
back
label
label

 Orgelwerken voor de Kerst
Cor van Esch op het Rembrandt orgel te Leiderdorp

leiderdorp cd

       Kerstliedbewerkingen   
1.   "Hoor de engelen zingen d’eer "
2.   "Dit is de dag, die God ons schenkt"
3.   "Heerlijk klonk het lied der eng’len"
4.   "Heft aan, heft aan een luide zang"
       Feike Asma (1912 - 1984)    

5.   Variationen über:
     "Morgen kommt der Weihnachtsmann"
      Johann Cristoph Friedrich Bach (1732-1795)

6.   In Dulci Jubilo
7.   Pastorella
     Johann Sebastian Bach (1685 - 1750) 

     Choralvorspiel:
8.  " Vom Himmel hoch da komm ich her"
       Johann Bernhard Bach (1676-1749)

     Twee koraalbewerkingen:
9.   "Gij schenkt met volle handen"
10. "O Gij mijn troost, mijn zoet verlangen"
      Jan Zwart (1877-1937)

     Choralvorspiel:
11. "Es ist das Heil uns kommen her"
       Componist onbekend

12. Noël
      Claude Balbastre (1727-1799) 

      Twee Choralvorspiele:
13. "Nun komm der Heiden Heiland"
14. "Christus der ist mein Leben"
       Moritz Brosig (1815-1887) 

       Kerstliedbewerkingen:
15.  "O, Kindeke klein, o Kindeke teer"
16.  "O hoe heerlijk, hoe begeerlijk "
17.  "Hoe zal ik U ontvangen?"
18.  "Daar is uit ‘s werelds duis’tre wolken"
        Feike Asma

Opname: november 2000
Johannus Orgel Rembrandt 3000 te Leiderdorp

Totaal tijd: 73'30


leiderdorp cd

front
leiderdorp cd
back
leiderdorp cd
label
leiderdorpcd
inlay


Koraalbewerkingen in de Passietijd
Cor van Esch - orgel

leiderdorp cd      Bewerkingen van Passieliederen
1.   “Hallelujah, lofgezongen” 
2.   “Jezus, leven van mijn leven” 
3.   “O Gij die onze schuld woudt boeten” 
4.   “Het lam, voor ons op aard’ geslacht
5.   “O Hoofd bedekt met wonden
6.   “Halleluja! Lof zij het lam
7.   Bede bij het Kruis 
8.   “U , heilig Godslam, loven wij
       Feike Asma (1912-1984)

9    Meditatie over Psalm 22
      “Mijn God, mijn God, waarom verlaat Gij mij
10.  Orgelkoraal “O godd’lijk Lam, onschuldig” 
11.  Canon “O hoofd, vol bloed en wonden” 
12.  Orgelkoraal “Jezus, Uw verzoenend sterven
13.  Koraalvoorspel
       “Ja Jezus sterft, aan ‘t kruis geklonken
14.  Elegisch voorspel Psalm 51
      “Genâ o God, genâ, hoor mijn gebed
       Jan Zwart (1877-1937)

15.  Inleiding en Canon
      “Jezus, leven van mijn leven” Opus 50
16.  Passiekoraal “Lam Gods dat zo onschuldig
      Jan J. van den Berg (Geb. 1929)    

17.  Pastorale “Mijn Verlosser hangt aan ‘t Kruis
       Rutger van Mazyk (Geb.1934)

18.   Aria “Ja, amen, ja, op Golgotha
19.   Cantabilé “Als ik in gedachten sta
       Martin Mans (Geb.1965)

20.   Variaties op een Oud-Nederlandsch Lied
       “Ick wil mij gaen vertroosten
       Jacob Bijster (1902-1958)

Opnamen: maart/april 2001
Johannus Orgel Rembrandt 3000 te Leiderdorp

Totaal tijd 79'29


  
leiderdorp cdfront leiderdorp cd
back
leiderdorp cd
label


Catedral Santiago de Compostela - España
Cor van Esch - organo

santiago cd
1. Himno Salmo 75 "U alleen, u loven wij"
   Jan Zwart (1877-1937)

2. Fantasia Salmo 25 ‘’k Hef mijn ziel, o God der goden"
    Willem Hendrik Zwart (1925-1997)

3. Triosonata in b-minor
    a. Adagio
    b. Allegro moderato
    c. Allegro vivace
    John Stanley (1713-1786)

4. Toccata in d-moll ‘Dorische’ (BWV 538)
    Johann Sebastian Bach (1685-1750)

5. Coral preludio "Vor deinen Tron tret ich hiermit"
    (BWV 668)
    Johann Sebastian Bach

6. Sonata in d
    a. Allegro
    b. Largo
    c. Allegro e spirituoso
    Baldassare Galuppi (1706-1785)

7.   Offertoire pour la Messe de Minuit
      César Franck (1822-1890)

8.   Toccata en fa majeur
      Jules Grison (1842-1896)

9.   Aria "Verlosser, vriend, Gij hoop en lust"
      Feike Asma (1912-1984)

10. Final "Komt als kind’ren van het licht"
     
 Feike Asma 


Live recording
Ascensión
Santiago de Compostela
25 Mayo 1995

Totaal tijd: 60’35santiago cd
front

santiago cd
back
santiago cd
label
santiago cd
inlay


Organ Works of various CD's -
R.K. Kerk - Overveen


1.   Trio in C-dur 
Johann Cristoph Kellner  ( 1736-1803 ) 2'27
2.   Air in d-minor John Stanley  ( 1713-1786 ) 3'51
3.   Gavotte  Samuel Wesley  ( 1766-1837 )   2'58
4.   Allegretto in A-dur Domenico Scarlatti  ( 1685-1757 ) 2'09
5.   Offertoire sur Ie Grand jeux  ( uit: Messe pour los convents )      Francois Couperin  ( 1668-1733 ) 6'49
6.   Aria with variations in E-major  "The harmonious blacksmith" Georg Friedrich Händel  ( 1685-1759 ) 5'47
7.   Choralvorspiel:  "Jesu, Joy of Man's Desiring  ( uit cantate 147 ) Johann Sebastian Bach  ( 1685 -1750 ) 3'19
8.   Aria "Verlosser, Vriend Gij hoop en lust"
Feike Asma  ( 1912-1984 ) 3'04
9.   Festliche Musik alla Händel  ( Opus 101 )
Sigfrid Karg-Elert  ( 1877-1933 ) 4'14


knop