Koor O.L.V. Hemelvaart te Heemstede

Het Hemelvaartkoor - officiële naam is Onze Lieve Vrouw Hemelvaart - heeft om en nabij vijftig leden. Het zijn eigenlijk twee koren. Als je de dames weglaat, houd je vanzelf het heren- of mannenkoor over. Vrouwen en mannen samen, zingen de nederlandse en één keer per maand Latijnse missen, terwijl de mannen de gregoriaanse missen één keer per twee á drie maanden voor hun rekening nemen. Een heel geregel dus voor de bibliothecaris van het het koor. 

Op donderdagavond wordt er stevig gerepeteerd en de liturgie doorgenomen voor de komende zondag. Van de organist wordt verwacht dat hij aanwezig is tijdens een deel van de repetitie, hetgeen ik natuurlijk ook deed. Als organist weet je dan welk soort mis er aan komt en daar kan je dan rekening mee houden, bijvoorbeeld als het mannenkoor a capella ingetogen, gregoriaanse gezangen zingt, kan je daar als organist op anticiperen met gerichte orgelliteratuur. 

koor
Het koor op de koorzolder in Heemstede

Ik vermoed dat de parochie Hemelvaart tot de weinige kerken behoort waar een koor nog elke zondag zingt en bovendien de functie vervult van een kerkkoor in de goede zin. Daar bedoel ik mee liturgisch een voorbeeldfunctie voor de kerkganger en ondersteuning voor de volkszang. Dit vraagt discipline van de koorleden.
koor2
De repetities duren tot 10 uur 's avonds

In de week vòòr Kerst, Pasen en Pinksteren is het bijna dagelijks -  s' avonds - aanwezig zijn op de koorzolder om te repeteren. De inspanning werd bekroond met een feestelijke uitvoering op de feestdag met een Latijnse mis.

Het gebeurde ook wel dat het koor bij bijzondere diensten en in de Kerst- en Paastijd werd begeleid door strijkers en koperblazers. 

bont
Op 15 april 1990 ( Eerste Paasdag ) werd met dirigent Frank Bont 
de mis 'Ad modum tubae' van Albert de Klerk met koperblazers uitgevoerd.
 

d
Het koor tijdens de plaatopname in de R.K. Kerk te Overveen


Gelukkig bleef de muzikale kwaliteit van het koor niet alleen beperkt tot de zondagse missen.

Met het maken van een grammofoonplaat werd de eerste stap gezet om 
naar buiten te treden.

Woord bij daad voegend kwam de eerste grammofoonplaat uit. De opnamen vonden plaats in de R.K. Kerk te Overveen.

d
Overleg tussen dirigent en organist vòòr de opname
koor heemsted
......aan het werk.....

koor heemsted
De zondag na de kooropname werden
de orgelsoli opgenomen

d
Na de inspannende plaatopname natuurlijk  met elkaar op de foto
d
Dirigent Cees Thissen reikt de eerste
 plaat uitkoor heemsted
ook de pers besteedde aandacht aan het uitkomen van de eerste plaat.

Gelukkig zijn tussen het drukke koorprogramma ook informele momenten volop aanwezig. In de pauze's en na afloop van de repetitie's wordt er naar hartelust gepraat. Voor mij waren dat kostbare momenten, waarin je direct contact had met de koorleden. Jaarlijks kwam daar nog eens het dagje uit bovenop. 's Ochtends ergens in een kerk zingen en daarna ontspannen eindigend met een vorstelijk maal.

hooglanderveen
s'Ochtends gastoptreden in de R.K. Kerk te Hooglanderveen
tijdens één van de dagjes uit.

In 2002 bestond het koor 75 jaar en dat werd groots gevierd. We gingen een weekend naar Chartres in Frankrijk om in de kathedraal een uitvoering te geven. Onvergetelijke momenten om in zo'n indrukwekkende kerk met een lange geschiedenis te kunnen musiceren. 

koor heemstede
Kathedraal in Chartre
koor heemstede
een belevenis tussen de koorbanken

Er werd druk geflyerd en het programma zag er zo uit.
koor heemsted koor heemsted
Een koor met deze kwaliteiten kan met enthousiasme veel mensen muzikaal plezier geven. Dus wie weet wat de toekomst nog voor geheimen in zich bergt. Misschien de Kerk van de Friezen in Rome?!


knop