Orgels


Schoorvoetend de eerste schreden............

Rotterdam Schiebroek


Geref. Meidoornkerk ( 1966 )


Op 19 jarige leeftijd gaf ik op 4 maart 1966 mijn eerste openbare uitvoering op het orgel in de Meidoornkerk te Rotterdam-Schiebroek. De uitvoering werd georganiseerd door de Gereformeerde Jeugdvereniging 'Batelka' vanwege de hongersnood in India. De financiële opbrengst van "Eten voor India" was bestemd om de ergste honger te stillen. Het was een uitvoering in samenwerking met het Hillegersbergs Mannenkoor o.l.v. Jan Kriek, mijn leraar koordirectie en enkele muzikale leden van de Jeugdvereniging. Mijn rol bestond uit het begeleiden op het orgel van de klarinettist en de muziek omslaan van de pianiste.

Rotterdam Hillegersberg

Hillegondakerk ( 1966 t/m 1978 )

Na deze uitvoering - het zweet stond in m'n handen natuurlijk - volgde spoedig een eigen, eerste optreden op het orgel van de Hillegondakerk. De aanleiding was het 25-jarig huwelijksjubileum van mijn ouders. Het was hun wens om een mooi kerstconcert als cadeau te krijgen en wie kan zo'n wens nou weerstaan? Het programma zag er als volgt uit:

Programma
Programma 1e orgeluitvoering in Hillegondakerk


kerst kerst
Jan and Henk registreren tijdens het concert Pa en ma tijdens het concert ( links vooraan )
  achter hen zit oom
Jan

Na deze intieme familie-uitvoering waagde ik de sprong naar buiten toe. De Bergkapelgemeente - waar ik organist was - werd het jaar daarop uitgenodigd bij het volgende kerstconcert. Voor de zekerheid maakte mijn vader een kaartje om zeker te zijn van een goede plek in de Hillegondakerk.

gereserveerd

                 Ook maakte pa na het kerstconcert op het programma de volgende aantekeningen.

1e kerstconcert Hillegondakerk

De kerstconcerten werden mede mogelijk gemaakt door belangeloze medewerking van het onvergetelijke kostersechtpaar Dirk en Eef van Vlissingen en enkele actieve gemeenteleden van de Bergkapel. Er  moesten nogal wat klussen geklaard worden, bijv. het typen en stencillen van de uitnodigingen en programma's, het aansteken van de kaarsen, stoelen rechtzetten, de verwarming van de kerk etc. De kerkeraad stelde de kerk gratis ter beschikking, waardoor er geen toegang hoefde worden geheven.
In het jaar daarop werd de publiciteit uitgebreid en de omslag van het programma verrijkt met een tekening van de startende kunstenares Marleen Felius. Marleen kende ik
omdat zij lid was van de Bergkapelgemeente.

Programma


De alt Reinata Heemskerk deed voor het eerst mee met de uitvoering. Ik had al meerdere keren met haar samengewerkt in de Meidoornkerk Rotterdam-Schiebroek. Reinata stond in de startblokken om haar talenten naar buiten te brengen.


Ook in de pers kwamen de eerste berichten.


pers

In 1970 werd het grootser en anders. Het Hillegersberg's Chr. Mannenkoor, Reinata Heemskerk en ik in één programma met medewerking van een impressario die via Reinata de organisatie verzorgde. 

Ook nu weer de nodige aandacht in krantenberichten  met de daarbij behorende recensies.

Heemstede

Geref. "Pinksterkerk" - Camplaan ( 1980 )


pinsterkerk
Heemstede - Geref. "Pinksterkerk"
pinkersterkerk
front

Nadat ik in 1979 van Rotterdam naar Bennebroek was verhuisd, wilde ik weer starten met de orgelbespelingen. Naast het verzorgen van de zondagse kerkdiensten in de O.L.V. Hemelvaart, ging ik ging op pad om een geschikt orgel voor de uitvoeringen te vinden en kwam terecht in de Geref.  "Pinksterkerk" in Heemstede.

Spoedig bleek dat het problematisch was om daar te studeren en regelmatig uitvoeringen te geven. Dat kwam vanwege geluidsoverlast van het orgel voor de schaakclub die hun partijen in stilte wilde spelen in de ondergelegen vergaderruimten.

In 1980 ( Pasen ) heb ik er één uitvoering gegeven.

Oude Kerk  - Wilhelminaplein ( 1980 t/m 1983 )

oude kerk heemstede
Oude Kerk - Heemstede - twee orgelfronten

oude kerk heemstede
Heemstede - Oude Kerk
oude kerk heemstede
Oude Kerk - speeltafel

Verder zoeken dan maar. Ik kwam terecht in de Oude Kerk ( Ned. Herv. ) aan het Willeminaplein. Gelukkig kon ik in deze kerk ook studeren en in goed overleg met koster Rot kon ik ook mijn uitvoeringen geven. Gedurende de jaren 1980 tot en met 1983 kon ik terecht in deze sfeervolle Kerk. Het is de kerk waar Paul Chr. van Westering organist is geweest. Een mooi orgel met een bijzonderheid: vanaf één speeltafel speelde je op twee orgels  ( zie foto boven ), hetgeen veel mogelijkheden bood en een "stereo" effect gaf. Toen ik in 1983 hoorde dat er vergevorderde plannen waren om het orgel af te breken, werd het de hoogste tijd dat ik m'n bakens ging verzetten. Inmiddels is het orgel vervangen door een gerestaureerd één-klaviers orgel.  

Overveen ( nabij Haarlem richting Zandvoort )

R.K. Kerk O.L.Vrouwe Onb. Ontv. - Korte Zijlweg ( 1983 tot 2000 )

 
Door toeval kwam ik deze kerk terecht. Een parochielid vroeg of ik een rouwdienst voor een overleden familielid wilde spelen in Overveen. Ik ging nietsvermoedend naar de kerk toe en kwam gelijk onder de indruk van het schitterende orgel en sublieme accoustiek.
Omdat ik toch op zoek was naar een orgel waar ik m'n orgelbespelingen wilde geven, haalde ik alles uit de kast om deze kans aan te grijpen. Het kostte veel moeite om een voet tussen de deur te krijgen. Uiteindelijk is het gelukt. De toenmalige pastoor van Schie en later pastoor Jan Hopman bekleedden een letterlijke "sleutel"positie hetgeen handig is om in de kerk te komen. In Overveen heb ik van 1983 tot 2000 de uitvoeringen kunnen geven.


Overveen
 front

Overveen
R.K. Kerk Overveen - speeltafel
Overveen
Overveen R.K. Kerk - Korte Zijlweg

Hillegom

Grote of St- Maartenskerk ( 1983 & 1984 )Hillegom
front
Hillegom
Grote of St-Maartenskerk - Hillegom
hillegom
Ton registreerde bij de uitvoeringen
Gedurende de jaren 1983 en 1984 gaf ik ook enkele uitvoeringen in de Bollestreek. In het knusse Hillegom kon ik tot de restauratie van het orgel geregeld studeren en uitvoeringen geven.


Den Haag

Grote of St- Jacobskerk  ( 1984 )

den haag
Speeltafel Grote of St-Jacobskerk
den haag
Grote of St-Jacobskerk - front


Met de voormalig koster van de Grote Kerk onderhield ik een goed contact. Dat had als gevolg dat ik in 1984 een uitvoering kon geven 's avonds in het donker. Alleen enkele kaarsen bij het orgel mochten branden. Het kerkbestuur mocht van niets weten anders was het feest niet doorgegaan.

Met een bescheiden aantal aanwezigen werd het een onvergetelijke avond.den haag
Grote of St-Jacobskerk - Den Haag

Leiden

Hartebrugkerk  ( 1986 )


Leiden
           Hartebrugkerk - Leiden
Leiden
                       Hartebrugkerk - front
Leiden
Speeltafel Hartebrugkerk

Toen ik in 1986 van Heemstede naar Leiderdorp verhuisde, kon het niet uitblijven dat ik in de buurt rond ging kijken naar geschikte studie-orgels. Helemaal verborgen tussen de drukke winkelstraten van Leiden stond daar de Hartebrugkerk.  Ik ging naar binnen en raakte aan de praat met de kosteres.
Zij wist te vertellen dat Jan Schmitz ooit in deze kerk organist was geweest. Jan Schmitz was toentertijd actief in de Stichting Orgelcenrum in Leiden.

In de Hartebrugkerk heb ik een korte periode gestudeerd, maar al te snel bleek, door de drukke bezetting van het kerkgebouw, een regelmatige studie moeilijk te verwezenlijken. Gelukkig kon ik nog wel een uitvoering realiseren in de adventstijd.


Santiago de Compostela - Spanje

Kathedraal ( 1995 )

In 1994 maakte ik samen met echtgenote Inge de pelgrimroute naar Santiago de Compostela per auto. Ik zeg "per auto" er specifiek bij omdat de "Camino" natuurlijk lopend of fietsend afgelegd dient te worden. Al jaren was ik lid van het Vlaams Genootschap van Santiago de Compostela in België.  Door het regelmatig bijwonen van de genootschapsbijeenkomsten werd ik stilaan erg enthousiast over de tocht naar het graf van de apostel Jacobus. Het werd een geweldige tocht, maar niet alles konden wij zien. Na het bezoek aan de kathedraal ging het borrelen. Wat zou het geweldig zijn als ik in die kathedraal een uitvoering kon geven.

Thuisgekomen ging ik gelijk aan de slag. Via bemiddeling door enkele bestuursleden van het Vlaams Genootschap van Santiago de Compostela - Gerrit van Lent en Dirk Aerts -  kreeg ik toestemming van presidium van de kathedraal om te komen. Omdat ik toch op 25 mei jarig ben, leek mij het een goed cadeau om 's avonds het concert te geven. Dat is ook gebeurd in het jaar daarop 1995.

Een onvergetelijke gebeurtenis. 's Middags kreeg ik één uur de tijd om te repeteren, niet veel voorbereiding dus. Wel pech dat het orgel ontstemd was en de nodige hangers had. De sympathieke organist van de kathedraal, vertelde dat het orgel aan een grote onderhoudsbeurt toe was, hetgeen maar al te waar was. En dan 's avonds het concert, terwijl de mensen gewoon in de kathedraal rondliepen. Inge had ik gevraagd om van deze gelegenheid gebruik te maken om video en audio opnamen te maken. Je moet wel toeren uithalen om zelf te registreren en de muziek om te slaan, maar gelukkig is dat goed verlopen. Een mijlpijl in m'n orgelleven.


Santiago de Compostela
Kathedraal - vooraanzichtSantiago de Compostela
Orgel  - twee tegenover geplaatste fronten
Santiago de Compostela
De spaanse trompetten van dichtbij
Santiago de Compostela
Verbinding met beneden via een monitor en geluidsinstallatie. De afstand naar het priesterkoor beneden was enorm.


Santiago de Compostela
Inge maakt de videocamera klaar
terwijl
organist Manuel Gesto Garcia toekijkt.

Santiago de Compostela
    Bezig met verkennen van het orgel


santiago
Organista Manuel Gesto Garcia ziet toe.

Enige weken later stuurde Manuel Gesto Garcia de volgende reacties en dit  is de vertaling naar het Nederlands.

engeltje